Производство

Производствената ни база се разпростира на 4 500 кв.м., като позволява внедряването на най-модерни технологии, чрез които бързо и висококачествено да задоволим всяко Ваше желание. Автоматизираната поточна линия за производство на PVC дограма и стъклопакети спомагат за постигането на качествен краен продукт. Висококвалифицираният персонал през всеки етап от работния процес интелигентно изпълнява атрактивните изисквания на всеки един от Вас, защото ние знаем, че развитието и успехът са в пряка зависимост от коректността ни и доверието на всеки наш клиент. Стремежът към усъвършенстване, доведе до внедряване на ефективна система за управление на качеството, в следствие на която АЛАННИ е сертифицирана по стандарта ISO 9001 : 2000! Ефективността на производствения сектор, до голяма степен зависи, както от модернизираните машини – последно поколение, така и от уменията, сръчността и взискателността на висококвалифициран персонал. С цел по-високо качество са оформени 4 отделни звена/цеха, в които много прецизно и акуратно се изработват крайните продукти.