Стъклопакети

Двоен стъклопакет

Двоен стъклопакет

Стъклопакетът представлява херметично затворена конструкция от две или повече стъкла, отделени помежду им с различни по размер дистанционери. В повечето случаи стъклопакетите са от 75 % до 90 % от площта на прозореца и затова е от съществено значение да се избере качествен, задоволяващ всички желания за топло и шумо – изолация стъклопакет, а не само висококачествена дограма. В зависимост от броя стъкла, които изграждат стъклопакета те биват: двойни (еднокамерни) стъклопакети или тройни (двукамерни) стъклопакети. Добрата толпизолация се постига чрез комбинация от качествен профил с необходимите топлоизолационни характеристики и от подходящ стъклопакет. Степента на топлоизолация зависи от разстоянието между стъклата, вида и дебелината им. За повишаване на топлоизолацията се препоръчва поставянето на Нискоемисийно стъкло в стъклопакета. То представлява флоатно стъкло с нанесен тънък слой метален окис и стъклопакет с него е почти 2 пъти по-добър изолатор от стъклопакет с две бели флоатни стъкла с дебелина 4 мм.


Коефициентът на топлопроводимост U показва количеството топлина, която преминава през 1 кв. м. от стъклото за 1 час при разлика в температурата от двете страни – 1 градус. Поставянето на газ аргон, намалява енергийните загуби и повишава топлоизолационните свойства на стъклопакета с около 10 % (от 0,1 W/m2 K до 0,2 W/m2 K). По-високи топлоизолационни показатели могат да се постигнат и чрез поставянето на троен (двукамерен) стъклопакет.


Друг проблем е шумът, които се решава с поставянето на различни по дебелина стъкла в стъклопакета. Звукът преминава лесно през еднакво дебели стъкла, например две стъкла с дебелина 4 мм., но се пречупва и не преминава в помещението, ако му се налага да премине през среди с различна дебелина. Стъклопакет – с две стъкла с различна дебелина или стъклопакет, на който едно от стъклата е триплекс гарантират отлична звукоизолация. Максимална звукоизолация може да се постигне и чрез троен (двукамерен) стъклопакет с различни по дебелина стъкла и различни разстояния между тях, особено, ако едно от трите стъкла е ламинирано (триплекс).

В зависимост от вида на влаганите в стъклопакетите стъкла се постига различен ефект. Основни видове стъкла, използвани при остъкляване са:
– Бяло флоатно стъкло. Най-често използваното стъкло, в повечето случай в комбинация с друго стъкло и се предлага с различна дебелина (от 4 мм. до 8 мм.)
– Нискоемисийно стъкло е енергоспестяващо стъкло, с който се постига по-добра топлоизолация. Изключителните му свойствата за термална изолация – пропускат максимално количество соларна енергия и задържат голямо количество топлина в помещението.
– Всесезонно (четирисезонно) стъкло е енергоспестяващо стъкло, с който се постига оптимална топлоизолация, като комбинира контрола на слънчевата светлина и топлоизолационни възможности, осигуряващи приятна среда през цялата година, без да се получава „парников” ефект. Характеризира се с висока селективност и нисък коефициент на топлопреминаване. Подходящо е и за прозорци с южно и югозападно изложение.
– Ламинирано стъкло (триплекс: 3.1.3, 4.1.4 или 5.1.5 мм) е многопластово стъкло представляващо само по себе си няколко пласта стъкла, съединени помежду си от високоякостен филм. При разрушаване това стъкло не се разпада на парчета и остава в рамката. То притежава изключително висока степен на шумоизолацията.
– Рефлексно стъкло – Stopsol е подходящо за фасади или покриви. Има повишен соларен контрол и висока устойчивост на надраскване и зацапване.
– Оцветено стъкло. Предлагат се тонирани в синьо, зелено, кафяво и сиво стъкла, които са подходящи за изработка на стъклопакети за врати, прозорци, витрини.
Всички херметически затворените пространства на всички стъклопакети могат да бъдат изпълнени с газ аргон, което подобрява коефициента на топлоизолация и намалява енергийните загуби.

Нискоемисиен стъклопакет

Нискоемисиен стъклопакет

Вижте още:

SGG PLANITHERM ULTRA-N

SGG STADIP – ламинирано стъкло

SGG PLANITHERM 4S – четирисезонно стъкло